ကိုယ့္ဝင္ေငြကိုယ္ ရွာၿပီး ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးတဲ့ မိန္းကေလးေတြရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထား…

မိန္းကေလးေတြဟာ သဘာဝအားျဖင့္ အားႏြဲ႕တယ္၊ စိတ္ေပ်ာ့တယ္ ဆိုေပမယ့္ မွီခိုခ်င္တဲ့ သူေတြေတာ့ မဟုတ္ပါဘူ း။ မိသားစုက ခ်မး္သာ သည္ျဖစ္ေစ၊ ဆင္းရဲ သည္ျဖစ္ေစ ကိုယ့္ဝင္ေငြ ကိုယ္ရွာျပီး ကုိယ့္အား ကိုယ္ကိုးတဲ့ မိန္းကေလးေတြဆိုတာ ဒီလိုပါ ။ (၁) ႏွေျမာတတ္တယ္ ဒီလို မိန္းကေလးေတြဟာ…

ေသြးစစ္သင့္တဲ့အေၾကာင္းရင္း

ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ျဖစ္ ေနတဲ့ေရာဂါေတြေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ားက အေျခအေနမဆိုးခင္အထိ ျပင္ပလကၡဏာေတြျပခဲပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေရာဂါေတြဆို ေရာဂါေတာ္ ေတာ္ကြၽမ္းမွ လကၡဏာျပတာမ်ိဳး ေတြရွိၿပီး မလိုအပ္ဘဲ အသက္ အႏၲရာယ္ထိခိုက္တာမ်ိဳးေတြ ေတာင္ ႀကဳံရႏိုင္ပါတယ္။ သည္ ျပႆနာေတြကို မႀကဳံခ်င္ဘူး ဆိုရင္ေတာ့ လုပ္လို႔ရတဲ့နည္းလမ္း တစ္ခုရွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ေသြး စစ္တာပါ။…